Disclaimer

Alle rechten op de inhoud van de internetsite met de domeinnamen ECOklimpark, ECOklimbos en andere domeinen (sub domeinen) berusten bij Adventure Sport Nederland, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie wij materiaal beschikbaar hebben gesteld op onze domeinen.

ECOklimpark besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar kan de correctheid van de informatie niet garanderen. De gebruiker moet er van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht. ECOklimpark kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

Auteursrecht
De volledig website is het exclusieve eigendom van Adventure Sport Nederland.
Adventure Sport Nederland geeft de bezoeker van deze site de toestemming om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden onder de voorwaarde dat deze gegevens louter voor eigen informatief gebruik wordt aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commerciële doeleinden of exploitatie onder derden.

Privacy
Persoonlijke gegevens die u eventueel aan Adventure Sport Nederland verstrekt, worden opgenomen in de database van Adventure Sport Nederland. Deze gegevens worden door ons gebruikt voor administratieve doeleinden en gepersonaliseerde informatie-en promotiecampagnes i.v.m. onze producten/diensten. U beschikt over een correctie- en verwijderingsrecht.

Allerlei
Ieder geschil met betrekking tot de site van Adventure Sport Nederland en al haar subdomeinen valt onder de toepassing van de Nederlandse wetgeving.